Social

Romatsa face angajări. Cum poți obține un post de controlor de trafic aerian în pregătire

Romatsa face angajări. 45 de posturi de controlori de trafic aerian în pregătire sunt scoase la concurs.

Posturile sunt scoase la concurs în mai multe orașe din România, cele mai multe fiind în București (12) și Constanța (7).

Romatsa face angajări. Condițiile de înscriere la concurs
Cei care vor să se înscrie la concursul pentru ocuparea postului de controlor de trafic aerian în pregătire trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

• vârsta minimă 18 ani (vârsta sub 30 de ani nu atrage penalizări);
• absolvenţi cel puţin de studii medii cu diplomă de bacalaureat.
• cunoştinţe de limba engleză (nivel „Higher Intermediate”);
• domiciliul stabil al candidatului, valabil la data publicării anunţului, în judeţul în care este situată subunitatea pentru al cărei post vacant se depune candidatura; excepţie fac posturile din cadrul DR Bucureşti şi DSNA Bucureşti pentru care nu se impun condiţii privind domiciliul stabil al candidatului;
• să nu deţină sau să nu fi deţinut licenţă de controlor de trafic aerian stagiar sau licenţă de controlor de trafic aerian;

• candidaţii care au mai fost testaţi la R.A. ROMATSA sau de o altă organizaţie cu testul FEAST vor putea participa la examenul/concursul prezent, cu parcurgerea fiecăreia dintre etapele menționate, cu condiţia să fi trecut cel puţin 12 de luni de la data la care au fost testaţi (faţă de data înscrierii la prezentul concurs/examen);
• candidaţii care au mai fost testaţi în ultimele 12 luni (în cadrul R.A. ROMATSA sau alte organizaţii) care nu vor informa R.A. ROMATSA în legătură cu faptul că au fost testaţi în intervalul menţionat, dar care vor fi identificaţi în baza de date a EUROCONTROL, nu vor putea să participe la prezentul concurs/examen.

Romatsa face angajări. Desfășurarea și etapele concursului
Concursul/examenul se va desfăşura începând cu data de 11.11.2014, ora 08.00 şi va cuprinde:

ETAPA 1: VIZITA MEDICALĂ efectuată în cadrul Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială Bucureşti (INMAS), situat în curtea interioară a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”, din str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1, Bucureşti, pentru obţinerea certificării medicale clasa 3 emisă de AACR. Suplimentar faţă de cerinţele PIAC-LCTA în vigoare, vizita medicală va mai include: examen psihologic şi examen de determinare a substantelor psihoactive.

Candidaţii care au vizita medicală în termen de valabilitate trebuie să prezinte împreună cu certificatul medical clasa 3 emis de AACR şi rezultatele examenului psihologic şi al examenului de determinare a substantelor psihoactive, efectuate tot in cadrul Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială Bucureşti (INMAS).
Costurile aferente vizitei medicale din cadrul INMAS, precum și cele ale emiterii certificatului medical de către AACR vor fi suportate de către fiecare candidat în parte (detalii privind costurile vor fi afișate pe site-ul www.romatsa.ro, odată cu planificarea pe serii).
Vor fi declarati ”ADMIS” la vizita medicală candidatii care vor obține certificatul “Apt clasa 3” emis de AACR, certificarea “Recomandat” ca urmare a efectuării examenului psihologic şi certificarea “Negativ” ca urmare a efectuării examenului de determinare a substanţelor psihoactive.

Următoarele trei etape ale examenului/concurs se vor desfăşura la sediul R.A. ROMATSA – Administraţia Centrală din Bld. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sect. 1, Bucureşti, după cum urmează:

ETAPA 2: TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ ENGLEZĂ (listening, comprehension, speaking, eseu de 75 -100 de cuvinte), pe parcursul testului (faza de speaking) se va verifica şi dicţia candidatului. Vor participa numai candidaţii declaraţi “ADMIS” la vizita medicală.

ETAPA 3: TESTUL EUROCONTROL – în limba engleză – First European Air Traffic Controller Selection Test (FEAST) care se va desfăşura în concordanţă cu cerinţele şi recomandările stabilite de EUROCONTROL, în calitate de deţinător al testului

Testarea se desfăşoară pe calculator, on-line, pe parcursul a 3 faze/niveluri, participarea la fiecare fază/nivel fiind condiţionată de obţinerea calificativului „ADMIS” la faza/nivelul precedent. Este un test de evaluare a abilităţilor/calităţilor native necesare unei persoane pentru a exercita profesia de CTA, nu este test de cunoştinţe generale sau de specialitate.

ETAPA 4: INTERVIUL – vor participa doar candidaţii declaraţi „ADMIS” la testul Eurocontrol – FEAST. Interviul se va desfăşura în limba română, a cărei cunoaştere este obligatorie.

Vezi aici mai multe detalii!

Copyright © 2017 StirileRNL.ro

To Top
error:
x
Da-ne un like daca ti-a placut articolul!Ai dat deja like? Poti inchide asta apasand X