După şase luni de fericire conjugală…

După şase luni de fericire conjugală, Maria şi Ion şedeau în faţa focului liniştiţi, când se auzi un ciocănit în uşă. Ion se duse la uşă şi o deschise. Cine era? Soacra lui cu două geamantane.
– Vreau să stau aici, spuse dumneaei.
– Foarte bine. Acolo, pe preş să stai!!!

To Top